Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp


Cần Thơ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện nay.

Hoàng Vũ - Gia Huy - Kim Anh
Báo Nông nghiệp

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn