Giới thiệu

Chào mừng các bạn đã đến với AgroInfoServ!

AgroInfoServ cung cấp dịch vụ thông tin liên quan đến hoạt động nông nghiệp cho các đối tác và người dùng trong và ngoài nước, nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân tích dữ liệu, giám sát hoạt động và dự báo thị trường nông nghiệp.Các dịch vụ AgriInfoServ cung cấp:
 • Dịch vụ dữ liệu không gian (bản đồ) gắn với ngành hàng theo yêu cầu, bao gồm theo dõi cây trồng (diện tích, tiến độ gieo trồng, sinh trường), dự báo thiên tai (hạn hán, sâu bệnh), đánh giá thiệt hại (ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn), dữ liệu nền, địa thống kê, các dữ liệu phân tích không gian.
 • Các dịch vụ phụ trợ lĩnh vực nông nghiệp (dự báo thời tiết, sâu bệnh, dự báo hạn hán, đánh giá tác động của thiên tai, giám sát cây trồng từ vệ tinh…).
 • Các bản tin tổng hợp về ngành hàng nông nghiệp dưới dạng bản in hoặc bản số PDF theo định kỳ hàng tuần.
 • Các bản tin chuyên ngành cho nhiều lĩnh vực khác nhau như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Trong mỗi lĩnh vực có sự chuyên môn hóa về các nhóm cây trồng, vật nuôi, gắn liền với hoạt động sản xuất và kinh doanh.
 • Các báo cáo phân tích chuyên sâu về ngành hàng theo yêu cầu khách hàng.
 • Dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp: Dịch vụ nền tảng dữ liệu giúp doanh nghiệp tự phát triển ứng dụng của mình; dịch vụ xây dựng website; dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và các ứng dụng phân tích thông tin; dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nghiệp; dịch vụ phát triển phần mềm phục vụ doanh nghiệp.
 • Dịch vụ mở rộng: Định hướng phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (App trên Google CH Play và iStore); ứng dụng tin nhắn SMS.
Đối tác và khách hàng của chúng tôi:
 • Trung tâm Tin học và Thống kê (CIS), Bộ NN & PTNT,
 • Công ty TNHH Optimus Technology,
 • Tổng cục Thống kê (GSO),
 • Tổng cục Hải quan (VNC),
 • Cục Kinh tế Hợp tác (DCRD), Bộ NN & PTNT,
 • Tổng cục Phòng chống Thiên tai, Bộ NN & PTNT,
 • Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN & PTNT,
 • Công ty Satelligence (Hà Lan),
 • Tổ chức ICCO (Hà Lan, Indonesia),
 • Ủy hội sông Mekong (MRC),
 • Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Bền vững (SRD),
 • Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp, Nông thôn,
 • Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI),
 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia,
 • Viện Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia TPHCM,
 • Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia, Đại học Kỹ thuật Tổng hợp Singapore,
 • Trường Đại học Quy Nhơn.

Xin liên hệ với chúng tôi để mở rộng hợp tác và trao đổi thông tin.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn