Tốp các quốc gia tiêu thụ, sản xuất và xuất-nhập khẩu thịt lợn, tháng 4/2020


Dẫn đầu về sản xuất và tiêu dùng nội địa mặt hàng thịt lợn là quốc gia đông dân nhất thế giới - Trung Quốc. Cũng vì vậy mà quốc gia này đứng đầu thế giới về sản lượng giao dịch thịt lợn trên thị trường. Tuy nhiên, không vì thế mà lượng xuất khẩu của Trung Quốc kém cạnh các quốc gia khác. Tuy không đứng đầu nhưng sản lượng thịt lợn xuất khẩu của Trung Quốc cũng xếp hạng thứ 5 trên thế giới.

Tuy nhỏ bé nhưng Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia ưa thích sử dụng thịt lợn với lượng sản xuất đứng tốp 4 và tiêu dùng nội địa thứ 5 thế giới. Dịch tả lợn châu Phi diễn ra trong một năm trở lại đây thực sự là một thách thức lớn đối với Việt Nam cũng như thói quen sử dụng thịt lợn của người tiêu dùng.

Theo báo cáo của USDA, AgroInfoServ lựa chọn các quốc gia và vùng lãnh thổ đứng đầu thế giới về sản xuất, tiêu thụ và xuất-nhập khẩu thịt lợn để gửi đến bạn đọc.

Tình hình sản xuất thịt lợn của các quốc gia đến cuối tháng 4/2020
Đợn vị: 1000 tấn


Sản lượng sản xuất thịt lợn tại Việt Nam qua các năm
Đợn vị: 1000 tấn
Sản xuất thịt lợn (1000 tấn)
2016
2017
2018
2019
2020 Jan
2020 Apr
China
54255
54518
54040
42550
36000
34000
European Union
23866
23660
24082
23935
24250
24150
Brazil
3700
3725
3763
3975
4155
4130
Russia
2820
2959
3155
3321
3330
3435
Vietnam
2701
2741
2811
2380
2250
2250
Canada
1914
1958
1955
2020
2085
2045
Mexico
1211
1267
1321
1408
1465
1460
Philippines
1540
1563
1601
1585
1475
1450
Korea, South
1266
1280
1329
1364
1335
1350
Japan
1279
1272
1284
1279
1290
1280
Others
5474
5495
5648
5610
5749
5601
United States
11320
11611
11943
12542
12999
13176
Total Foreỉgn
100026
100438
100989
89427
83384
81151
Total
111346
112.049
112932
101969
96383
94327

Sản lượng tiêu dùng nội địa thịt lợn của các quốc gia đến cuối tháng 4/2020
Đợn vị: 1000 tấn

Sản lượng tiêu dùng nội địa thịt lợn tại Việt Nam qua các năm
Đợn vị: 1000 tấn

Tiêu dùng nội địa (1000 tấn)
2016
2017
2018
2019
2020 Jan
2020 Apr
China
56086
55812
55295
44866
39600
37750
European Union
20844
20,909
21258
20400
20365
20268
Russia
3.138
3296
3202
3360
3330
3430
Brazll
2682
2951
3043
3116
3157
3.132
Japan
2625
2729
2774
2714
2785
2764
Vietnam
2662
2717
2811
2420
2315
2315
Mexico
1.913
1.983
2116
2153
2450
2145
Korea, South
1894
1926
2001
2011
2044
1974
Phllippines
1732
1801
1883
1806
1775
1729
Canada
865
873
913
967
940
940
Others
6698
6882
7122
7027
7098
6887
United States
9476
9541
9748
10064
10165
10094
Tolal Foreign
101339
101879
102418
90840
85859
83334
Total
110815
111420
112166
100904
96024
93428

Sản lượng thịt lợn nhập khẩu của các quốc gia đến cuối tháng 4/2020
Đợn vị: 1000 tấn

Sản lượng thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm
Đợn vị: 1000 tấn

Sản lượng nhập khẩu (1000 tấn)
2016
2017
2018
2019
2020 Jan
2020 Apr
China
2021
1501
1457
2451
3700
3850
Japan
1360
1473
1480
1493
1490
1490
Mexico
843
885
972
975
1235
950
Korea, South
615
645
753
694
695
625
Hong Kong
409
447
411
331
300
290
Philippines
193
239
283
222
300
280
Canada
211
218
228
242
260
255
Australia
210
215
216
269
240
240
Chíle
72
93
96
134
150
155
Colombia
65
97
127
138
175
142
Others
1082
1191
1045
1041
1042
980
United States
495
506
473
428
401
370
Total Foreign
7081
7004
7068
7990
9587
9257
Total
7576
7510
7541
8418
9988
9627

Sản lượng thịt lợn xuất khẩu của các quốc gia đến cuối tháng 4/2020
Đợn vị: 1000 tấn

Sản lượng thịt lợn xuất khẩu của khối EU đến cuối tháng 4/2020

Đợn vị: 1000 tấn

Sản lượng xuất khẩu (1000 tấn)
2016
2017
2018
2019
2020 Jan
2020 Apr
European Union
3034
2764
2838
3551
3900
3900
Canada
1266
1290
1277
1284
1400
1375
Brazil
820
776
722
861
1000
1000
Mexico
141
169
177
230
250
265
Chile
163
162
190
223
270
255
China
190
207
202
135
100
100
Russía
21
30
37
68
80
75
Australia
33
38
41
33
42
35
South Africa
14
16
17
17
17
17
Serbia
10
14
13
13
20
12
Others
86
76
66
51
53
53
United States
2376
2555
2665
2867
3221
3391
Tolal Foreign
5778
5542
5580
6466
7132
7087
Total
8154
8097
8245
9333
10353
10478
Nguồn: USDA


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn