Bản đồ hành chính Việt Nam cho mọi người (FREE)

AgroInfoServ xin chia sẻ với người dùng bộ bản đồ hành chính Việt Nam đã được biên tập đẹp và chỉ cần chờ in ra là có thể dùng được. Bộ bản đồ bao gồm các định dạng:
  • Adobe Illustrator,
  • CorelDraw,
  • Adobe PDF.
AgroInfoServ cũng có dữ liệu bản đồ hành chính theo định dạng GIS (Shapefile và MapInfo TAB).

Bộ bản đồ có thể được tải về tại đây.


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn