Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2019

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2019 được thực hiện trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm chậm hơn so với cùng kỳ năm trước do động lực từ bên trong và bên ngoài thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế đang yếu dần. Tư duy thúc đẩy tăng trưởng dựa vào các nguồn lực truyền thống như tăng sản lượng khai thác tài nguyên thiên nhiên và lợi thế nhân công giá rẻ đã không còn phù hợp trong bối cảnh mới khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra những thay đổi căn bản về nguồn lực công nghệ và nguồn lực số, những nguồn lực không có trần giới hạn cho phát triển kinh tế. Vì thế, Báo cáo năm nay, với tựa đề “Trước ngưỡng cửa nền kinh tế số”, tập trung đánh giá tổng thể khả năng chuyển đổi nền kinh tế số của Việt Nam, với quan điểm cho rằng cần phải định vị được Việt Nam đang ở đâu trên lộ trình hướng tới tương lai nền kinh tế số để có những giải pháp và chiến lược tổng thể.
Nguồn: Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

Tải báo cáo tại đây.


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn