Nguồn nước sông Mekong sẽ tăng do ảnh hưởng bão Côn Sơn

Do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, sẽ có mưa ở mức trung bình trên lưu vực sông Mekong, khiến cho nguồn nước tăng lên nhưng mức tăng không nhiều.

Do ảnh hưởng bão Côn Sơn, nguồn nước trên dòng chính sông Mekong sẽ tăng, nhưng mức tăng không nhiều. Ảnh: TL.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, hiện nay đang thời kỳ nửa đầu mùa mưa lũ. Mực nước trên dòng chính sông Mekong đang ở mức thấp và có xu thế tăng trong tuần qua. Đến ngày 8/9, mực nước lúc 7 giờ đo được tại Kratie là 14,25 m. So với cùng kỳ: thấp hơn TBNN (61-2020) 4,75 m; cao hơn năm 2020 1,72 m.

Mực nước trên vùng ĐBSCL cũng đang ở mức thấp, trong tuần qua tăng và biến đổi mạnh theo xu thế triều. Đến ngày 7/9, mực nước lớn nhất tại Tân Châu đạt 1,91 m. So với cùng kỳ: thấp hơn TBNN (96-2020) 1,37 m; cao hơn năm 2020 0,15 m.

Cũng trong ngày 7/9, mực nước tại Châu Đốc đạt 1,94 m. So với cùng kỳ: thấp hơn TBNN (96-2020) 0,93 m; cao hơn năm 2020 0,1 m.

Dự báo đến ngày 12/9/2021 mực nước tại Tân Châu đạt 1,98 m, tại Châu Đốc đạt 1,95 m.

Mưa do ảnh hưởng của cơn bão Côn Sơn xảy ra trên lưu vực ở mức trung bình, phạm vi mưa và thời gian mưa không lớn. Mặt khác trong tuần qua, và dự báo tuần tới mưa do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam trên lưu vực ở mức không cao.

Vì vậy, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhận định, nguồn nước trên dòng chính sông Mekong trong thời gian tới tuy có tăng, nhưng tăng không nhiều. Nguồn nước về đầu nguồn sông Cửu Long tăng nhẹ trong thời gian tới và chịu ảnh hưởng mạnh bởi thủy triều.

Sơn Trang


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn