Báo cáo xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam - Trung Quốc 2015 - 2020

Nhóm nghiên cứu của VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends vừa ra mắt Báo cáo Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2015 – 2020: Thực trạng và xu hướng. Báo cáo, dựa vào số liệu xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, đánh giá các dòng thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn 2015 – 2020, tập trung vào việc xác định các rủi ro trong luồng cung từ Trung Quốc.Một số điểm chính của Báo cáo bao gồm: 

Kim ngạch thương mại 2 chiều giai đoạn 2015 – 2020 tăng trưởng tốt, từ 1,24 tỷ USD năm 2015 lên 2,05 tỷ năm 2020 (tăng 65,2%). Năm 2020 Việt Nam xuất khẩu 1.208 triệu USD gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc, và nhập khẩu 846 triệu USD từ thị trường này. 

Thặng dư thương mại tiếp tục được duy trì cho Việt Nam. Tuy nhiên giá trị thăng dư giảm dần qua các năm. Năm 2015 Việt Nam đạt giá trị thặng dư ở mức 729 triệu USD, đến năm 2020 thặng dư chỉ còn 362 triệu USD. Nguyên nhân do tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc (trung bình 4,3%/năm) nhỏ hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu từ thị trường này (trung bình 27%/năm). 

Về mặt hàng xuất khẩu:

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn chủ yếu thuộc nhóm gỗ nguyên liệu, trong đó dăm gỗ và các loại ván chiếm trên 90% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.
Mặt hàng ván bóc đang có những tín hiệu rủi ro về gian lận giá xuất khẩu nhằm lẩn tránh thuế xuất khẩu, với giá xuất khẩu dưới giá thành sản xuất. 

Về mặt hàng nhập khẩu:

Gỗ dán, gỗ ghép, ván bóc, ván lạng, đồ nội thất và ghế ngồi là các nhóm mặt hàng chính Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc, với kim ngạch nhập khẩu của các mặt hàng này chiếm trên 90% trong tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ từ thị trường này mỗi năm.

Gỗ dán, tủ bếp và ghế ngồi có tốc độ tăng trưởng về kim ngạch nhập khẩu rất lớn, đặc biệt từ 2018/2019 trở lại đây (đồ gỗ nội thất tăng trưởng từ 6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2018 lên 18,7% năm 2020; ghế ngồi tăng từ 7,9% lên 16,5% trong cùng giai đoạn).

Rủi ro về gian lận thương mại xảy ra khi Việt Nam được sử dụng là địa chỉ trung chuyển giúp đồ gỗ từ Trung Quốc tiếp cận với các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Mỹ--quốc gia đang có mức thuế cao áp dụng đối với đồ gỗ nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Báo cáo kiến nghị các cơ quan quản lý của Việt Nam phối hợp với các Hiệp hội gỗ rà soát chi tiết các luồng các mặt hàng gỗ từ Trung Quốc, tập trung vào các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao, có dấu hiệu rủi ro về gian lận thương mại, từ đó xác định và đưa ra các cơ chế giảm thiểu rủi ro. Kiểm soát rủi ro trong luồng cung gỗ và sản phẩm gỗ từ Trung Quốc hiệu quả sẽ trực tiếp góp phần làm ổn định và phát triển ngành gỗ Việt Nam.*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn