Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 40,4%

Tính đến hết tháng 6 năm 2021, cả nước có 867 đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40,4%.
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn