Trung Quốc Là Điểm Đến Hàng Đầu Của Ngô Và Lúa Mì Mỹ Trong Tuần Trước

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết thúc ngày 22/07/2021, giao hàng ngô và lúa mì thấp hơn so với tuần trước, trong khi giao hàng đậu tương cao hơn so với tuần trước. Tích lũy giao hàng từ đầu niên vụ ngô và đậu tương đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng giao hàng lúa mì thấp hơn so với cùng kỳ niên vụ trước.


Hàng lên tàu ngô Mỹ niên vụ 2020/21 hàng tuần đạt 1.037 triệu tấn, giảm 4% so với tuần trước đó. Dữ liệu chính thức giao hàng ngô Mỹ nằm trong vùng ước tính của thị trường từ 0.7 – 1.2 triệu tấn. Tổng hàng lên tàu từ đầu niên vụ đạt 61.3 triệu tấn, cao hơn 64% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trung Quốc tiếp tục là điểm đến hàng đầu đối với ngô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/07, khối lượng giao hàng sang Trung Quốc chiếm đến 47% tổng lượng giao hàng của Mỹ với 489.8 nghìn tấn, tăng 7% so với tuần trước. Tiếp theo là Nhật Bản với 251.5 nghìn tấn, tăng mạnh so với tuần trước đó ở mức 75%. Trong khi đó, mặc dù là điểm đến hàng đầu thứ 3 của ngô Mỹ nhưng khối lượng giao sang Mexico có sự sụt giảm ở mức hơn 16%, xuống còn 214 nghìn tấn. Như vậy, các điểm điểm hàng đầu vẫn duy trì so với tuần trước là Trung Quốc, Nhật Bản và Mexico. Venezuela và Jamaica mặc dù xếp vị trí thứ 4 và thứ 5 trong khối lượng giao hàng tuần trước nhưng so với 3 quốc gia dẫn đầu thì khối lượng không đáng kể.


Hàng lên tàu đậu tương Mỹ niên vụ 2020/21 hàng tuần đạt 242 nghìn tấn, tăng 68% so với tuần trước. Dữ liệu liệu chính thức hàng lên tàu đậu tương Mỹ gần sát với cận trên trong vùng ước tính của thị trường từ 90 – 300 nghìn tấn. Tổng hàng lên tàu từ đầu niên vụ đạt 58 triệu tấn, cao hơn 49% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Đối với đậu tương, hàng lên tàu đậu tương sang Mexico có khối lượng lớn nhất ở mức 106.7 nghìn tấn, tăng mạnh hơn gấp đôi so với tuần trước. Vị trí số hai ghi nhận mức giao hàng đậu tương tăng bất ngờ sang Bangladesh với khối lượng là 59.5 nghìn tấn. Điểm đến hàng đầu thứ 3 sang Indonesia duy trì ổn định với mức 20 nghìn tấn, tăng 56% so với tuần trước. Nhật Bản từ vị trí dẫn đầu trong tuần trước đã rơi xuống vị trí số 4 với khối lượng 12 nghìn tấn, giảm 77% so với tuần trước. Cuối cùng là Việt Nam hầu như không có thay đổi về khối lượng giao hàng từ Mỹ sang ở mức 5.7 nghìn tấn.

Hàng lên tàu lúa mì Mỹ niên vụ 2021/22 hàng tuần đạt 478 nghìn tấn, giảm 10% so với tuần trước. Dữ liệu chính thức hàng lên tàu lúa mì gần với cận trên vùng ước tính từ thị trường 300 – 600 nghìn tấn. Tổng hàng lên tàu từ đầu niên vụ đạt 3.3 triệu tấn, thấp hơn 19% so với cùng kỳ niên vụ trước.


Trong đó, các điểm đến hàng đầu lúa mì Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/07 vẫn là ba quốc gia bao gồm Mexcico, Trung Quốc và Philppines. Mặc dù khối lượng có sự sụt giảm 12% so với tuần trước về mức 91 nghìn tấn, nhưng Mexico là điểm đến đứng đầu của lúa mì Mỹ trong tuần trước. Vị trí số hai là Trung Quốc với 67.6 nghìn tấn, tăng 7% so với tuần trước. Kế đến là Philippines với 57.2 nghìn tấn, giảm 52% so với tuần trước. Cuối cùng là hai quốc gia Sudan và Đài Loan với khối lượng lần lượt là 48 nghìn tấn và 45.6 nghìn tấn.

Nguồn: Saigon Futures


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn