20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025

Trong 20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 có 7 chỉ tiêu kinh tế, 8 chỉ tiêu xã hội và 5 chỉ tiêu về môi trường.Nguồn: VTV


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn