Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 5/2021

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng Năm diễn ra trong điều kiên thời tiết thuận lợi; giá sản phẩm nông sản tiêu thụ trong nước của một số sản phẩm có xu hướng giảm nhẹ do nguồn cung tăng; thị trường xuất khẩu sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được mở rộng.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch covid, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy có bị ảnh hưởng nhưng vẫn có xu hướng tích cực do điều kiện sản xuất tương đối thuận lợi cả về thời tiết và sự quan tâm tích cực từ chính quyền các cấp nhằm nâng cao giá trị gia tăng của ngành. Hầu hết các lĩnh vực đều phát triển tốt như diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân giảm nhưng năng suất dự ước tăng do chuyển đổi cơ cấu cây trồng; chăn nuôi gia cầm ổn định, chăn nuôi gia súc gặp khó khăn do dịch Viêm da nổi cục ở chăn nuôi trâu bò đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi; sản lượng khai thác gỗ đạt khá do giá thu mua ổn định;  nuôi tôm thẻ chân trắng tăng cao do chuyển dịch sang nuôi thâm canh và kiểm soát dịch bệnh tốt, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Trồng trọt: Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động trồng trọt trong tháng Năm là tập trung chăm sóc lúa Đông Xuân;phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng tại các địa phương phía Bắc; đồng thời tiếp tục chăm sóc, thu hoạch lúa, hoa màu vụ Đông Xuân và xuống giống lúa Hè Thu tại các địa phương phía Nam. Tính đến trung tuần tháng 5, cả nước đã gieo cấy được 3907,8 nghìn ha lúa, bằng 98,9% cùng kỳ (lúa Đông Xuân đạt 3007,5 nghìn ha, bằng 99,5% cùng kỳ năm trước; lúa Hè Thu đạt 900,3 nghìn ha). Diện tích lúa đã thu hoạch đạt 2435,6 nghìn ha, bằng 98,1% so với cùng kỳ; sản lượng ước trên diện tích thu hoạch đạt 16,6 triệu tấn, bằng 102,5% so với cùng kỳ; năng suất bình quân đạt 68,2 tạ/ha (riêng vụ Đông Xuân năng suất ước đạt 69 -70 tạ/ha tăng khoảng 2,5 - 3 tạ/ha so với cùng kỳ).

Chăn nuôi: Phát triển ổn định, đàn lợn tiếp tục đà hồi phục, dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng khá, nguồn cung dần ổn định khiến giá thịt lợn hơi có xu hướng giảm và đang được kiểm soát. Ước tính tổng số lợn tăng khoảng 11,8%; tổng số gia cầm của cả nước tăng khoảng 6,4% so với cùng thời điểm năm 2020.

Lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp trong tháng 5 nhìn chung phát triển tốt do thời tiết thuận lợi cho việc trồng rừng. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 85,2 nghìn ha, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 5.943,4 nghìn m3, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thủy sản: Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá trong tháng do thu hoạch cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và nhu cầu của thị trường; thời tiết của ngư trường khai thác biển thuận lợi cho tàu thuyền khai thác xa bờ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 5 ước đạt 417 nghìn tấn, tăng 6,7 % so với cùng kỳ năm trước, đưa sản lượng lũy kế ước đạt 1.686,9 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản  tháng 5 năm 2021 ước đạt 5,01 tỷ USD,  đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2021 đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 13%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,06 tỷ USD, tăng 61,8%. 
Nguồn: MARD


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn