Tình hình xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4-2021

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản  tháng 4 năm 2021 ước đạt 4,45 tỷ USD,  đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 9%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 125 triệu USD, tăng 37,4%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,39 tỷ USD, tăng 6,1%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,33 tỷ USD, tăng 50,9%. 

Ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á tăng 18,2%, đạt 8,05 tỷ USD; châu Mỹ tăng 56,7%, đạt 4,73 tỷ USD; châu Phi tăng 11,8%, đạt 249 triệu USD; châu Đại Dương tăng 29,2%, đạt 239 triệu USD; xuất khẩu sang khu vực châu Âu xấp xỉ bằng với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,72 tỷ USD. Thị phần của các khu vực trong tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2021 lần lượt là: châu Á 46,9%; châu Mỹ 27,5%; châu Âu 10%; châu Phi 1,5% và châu Đại Dương 1,4% .

Trong 4 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 25% và tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có tỷ trọng và mức tăng trưởng lần lượt là: 23,3% (+35,8%), 6,8% (+4,5%) và 4,9% (+11,2%).
Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ NN & PTNT


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn