Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 1/2021

Infographic về tình hình sản xuất nông nghiệp trên toàn quốc trong tháng 1/2021. Nguồn dữ liệu từ Tổng cục Thống kê.Nguồn: GSO


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn