Hình hình sản xuất lâm nghiệp và thủy sản tháng 1/2021

Infographic về tình hình sản xuất lâm nghiệp và thủy sản trên toàn quốc trong tháng 1/2021. Nguồn dữ liệu từ Tổng cục Thống kê.

Nguồn: GSO


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn