Thị phần cà phê Việt tại Hàn Quốc tăng nhẹ

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân 3,7%/năm (tính theo lượng) và tăng 7,3%/năm (tính theo trị giá), từ 153 nghìn tấn, trị giá 562,77 triệu USD năm 2016, lên 177 nghìn tấn, trị giá 737,8 triệu USD năm 2020.

Nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc năm 2020 tăng 5,4% về lượng và tăng 11,5% về trị giá so với năm 2019. Trong đó, Hàn Quốc nhập khẩu chủ yếu chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử caphêin (HS 090111) đạt 156,94 nghìn tấn, trị giá 454,17 triệu USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 6,5% về trị giá. 

Năm 2020, tỷ trọng nhập khẩu chủng loại cà phê chưa rang, chưa khử caphêin chiếm 88,84% tổng lượng, thấp hơn so với 89,58% năm 2019. Giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hàn Quốc đạt mức 4.177 USD/tấn, tăng 5,8% so với năm 2019. 

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hàn Quốc tăng từ nhiều thị trường cung cấp chính, như: Brazil, Việt Nam, Colombia, Ethiopia, Peru, Guatemala, Ấn Độ. Ngược lại, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Hàn Quốc giảm từ các thị trường, như: Mỹ, Honduras, Kenya.Năm 2020, Hàn Quốc tăng nhập khẩu cà phê từ hầu hết các thị trường cung cấp chính như: Brazil, Việt Nam, Colombia. Nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc từ Brazil năm 2020 đạt 34,76 nghìn tấn, trị giá 86,45 triệu USD, tăng 6,9% về lượng và tăng 7,3% về trị giá so với năm 2019. 

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 19,68% trong năm 2020, cao hơn so với 19,39% trong năm 2019. 

Nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc từ Việt Nam trong năm 2020 đạt 31,1 nghìn tấn, trị giá 53,64 triệu USD, tăng 0,9% về lượng và tăng 1,2% về trị giá so với năm 2019. 

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 17,61% trong năm 2020, thấp hơn so với 18,4% trong năm 2019.
 
 Gia Linh (T/H)


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn