Giá mía nguyên liệu cán mốc 1 triệu đồng/tấn

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu thông báo điều chỉnh tăng giá thu mua mía nguyên liệu, với mức giá có nơi chạm mốc 1 triệu đồng/tấn trong vụ ép 2020 - 2021.

Thông tin từ Nhà máy đường An Khê (Công ty đường Quảng Ngãi):

Để khuyến khích người sản xuất và kinh doanh đầu tư phát triển, chủ đồng thu hoạch mía bán cho nhà máy, vụ ép 2020 - 2021 đơn vị tăng mức giá thu mua mía nguyên liệu lên 980.000 đồng/tấn mía thuần 10 CCS tại ruộng. Mức giá này tăng thêm 30.000 đồng/tấn so với lần điều chỉnh trước đó vào ngày 14/1. Đây cũng là lần điều chỉnh tăng giá thứ 3 kể từ giữa tháng 12/2020 đến nay.

Về tiền mía bổ sung, công ty sẽ hỗ trợ trung chuyển mía 30.000 đồng/tấn mía thuần qua cân và mía sạch là 20.000 dồng/tấn mía thuần qua cân, áp dụng với mía có tạp chất dưới 2%. Lần điều chỉnh này được áp dụng từ ngày 21/2/2021 đến khi có thông báo mới.


Giá mía nguyên liệu cán mốc 1 triệu đồng/tấn


Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa:

Cũng điều chỉnh tăng giá mua mía cơ bản 20.000 đồng/tấn mía sạch 10 CCS tại ruộng trên phương tiện vận chuyển. Thời gian áp dụng kể từ sau Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, giá mua mía tươi 10 CCS tại ruộng trên phương tiện ở mức 965.000 đồng/tấn mía đối với vùng gần nhà máy có cự ly từ ruộng mía về nhà máy tối đa 30km thuộc Tây Ninh.

Đối với khu vực còn lại thuộc Tây Ninh là 935.000 đồng/tấn mía và mía khu vực Campuchia là 930.000 đồng/lượng. Mức tăng hoạch giảm 1 CCS tương ứng mức tăng hoặc giảm là 87.000 đồng/tấn.

Tương tự, Công ty CP Mía đường Sơn Dương: Cũng thông báo hỗ trợ các hộ trồng mía niên vụ 2020 - 2021 mức giá 30.000 đồng/tấn mía nguyên liệu từ tháng 12/2020 đến khi kết thúc vụ sản xuất.

Với Công ty CP Mía đường Cao Bằng: Đơn vị thu mua các giống Quế đường 42, KK3, BM423, BC66, DL49, HL1, ROC23, HL2 và BMI mức giá từ 840.000 - 920.000 đồng/tấn mía mua tại ruộng và 890.000 - 970.000 đồng/tấn mía mua tại công ty. Đối với các giống mía khác sẽ được mua ở mức 820.000 - 900.000 đồng/tán mía tại ruộng và từ 870.000 - 950.000 đồng/tấn mía mua tại công ty.

Tại Công ty CP Mía đường 333: 

Giá mua mía sạch có chữ đường trên 8 CCS tại ruộng, trên phương tiện vận chuyển là 1 triệu đồng/tấn mía, áp dụng từ 26/1/2021. Với những loại mía có CCS từ 7,5 đến 8 thì giá mua giảm 5% so với giá mua tại thời điểm. Mía có CCS từ 7 - 7,5 giá mua sẽ giảm 10%. Công ty sẽ không mua mía có CCS dưới 7. Xe mía đã về nhập giảm giá mua 20% so với giá thời điểm.

Ngoài ra, với mía cháy được nhập dưới 48 giờ sau cháy công ty sẽ giảm giá mua 10% và giảm 15% đối với mía nhập sau cháy 48 - 72 giờ.

Tương tự, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam:

Điều chỉnh chính sách giá mua mía nguyên liệu cho nhà máy đường Sơn Hòa và nhà máy đường Đồng Xuân vụ ép 2020 - 2021 với mức giá 1 triệu đồng/tấn mía sạch với 10% chữ đường bình quân của trọng lượng mía đã cân. Thông báo cũng cho biết cứ mỗi 0,1% chữ đường bình quân của trọng lượng mía cân tăng lên thì sẽ cộng thêm 10.000 đồng vào giá trên.

Ngoài ra, KCP mở rộng khoản hỗ trợ 20.000 đồng/tấn mía sạch nhập về nhà máy để ép. Số tiền hỗ trợ này sẽ được chi trả tại thời điểm thanh lý hợp đồng cho nông dân./.

 Mai Trung (T/H)


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn