Chuyển đổi số là gì

Nghị Quyết số: 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có nêu rõ “Mục tiêu tổng quát: Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái”. Qua mục tiêu phát triển đất nước, ta có thể thấy kinh tế số đang được Đảng và Nhà nước đặt làm mục tiêu quan trọng, tập trung nguồn lực để phát triển. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu doanh nghiệp cần thực hiện càng sớm càng tốt để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển, hay có cơ hội trở mình phát triển lớn mạnh nhờ ý chí và sự quyết đoán bắt kịp xu hướng phát triển chung trong tương lai. Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi toàn diện phương thức phát triển, thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Quá trình chuyển đổi số diễn ra theo thứ tự, có thể chia ra 3 cấp độ: Thứ nhất là số hóa thông tin dưới dạng mã hóa, tạo ra các dữ liệu đặc trưng cho các trường dữ liệu này. Thứ hai là số hóa tổ chức nhằm tạo ra hoặc đổi mới mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để thích nghi với sự hiện hữu của mô hình số hóa, tức chuyển đổi cách thức hoạt động với việc dùng công nghệ số và dữ liệu để tạo ra giá trị mới lớn hơn của tổ chức. Thứ ba là chuyển đổi toàn thể và toàn diện gồm tổ chức lãnh đạo, nhân viên, văn hóa, quy trình,….theo hướng thích nghi với hoạt động chuyển đổi. Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài với tốc độ và quy mô khác nhau ở các quốc gia, ở các lĩnh vực khác nhau. Những bài học thành công và thất bại của chuyển đổi số chỉ ra rằng: cần có tầm nhìn xa và tổng thể, có lộ trình rõ và thực hiện theo từng bước, thậm chí theo từng bước nhỏ. Để chuyển đổi số thành công, người đứng đầu lãnh đạo tổ chức cần có tầm nhìn chiến lược, hiểu được chuyển đổi số của doanh nghiệp cần có sự kết hợp hài hòa 6 yếu tố: Nhận thức và tư duy mới; chiến lược và lộ trình;  năng lực số (nhân lực, hạ tầng, văn hóa);  xác định công nghệ chính;  mô hình kinh doanh hoạt động và chuyển đổi theo quy trình: từ nhỏ đến lớn.

Nguồn: AITech


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn