Giá cà phê ngày 3/4/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 3/4/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
04-03-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
31.3
-2800
Công ty
04-03-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
33.4
5100
Đại lý
04-03-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
33.7
-1300
Công ty
04-03-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
26.3
-3500
Đại lý
04-03-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
34.1
4000
Công ty
04-03-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
33.4
5600
Đại lý
04-03-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
29.7
-1100
Công ty
04-03-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
34.4
2800
Đại lý
04-03-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
32.1
2000
Công ty
04-03-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
32.8
3600
Đại lý
04-03-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
28.6
-900
Công ty
04-03-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
33.4
4200
Đại lý
04-03-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
29.2
3700
Công ty
04-03-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
29.6
-5200
Đại lý
04-03-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
29.4
-3400
Công ty
04-03-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
33.1
2900
Đại lý
04-03-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
33.4
3600
Công ty
04-03-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
31.6
-1000
Đại lý
04-03-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
26.1
-5500
Công ty
04-03-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
34.4
300
Đại lý
04-03-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
29.4
1100
Công ty
04-03-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
34.4
8600
Đại lý
04-03-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
27.2
-4600
Công ty
04-03-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.3
5000
Đại lý
04-03-2020
Gia Lai
X. Ia Le
27.7
-2400
Công ty
04-03-2020
Gia Lai
X. Ia Le
35
600
Đại lý
04-03-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
35
3100
Công ty
04-03-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
29.2
1800
Đại lý
04-03-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.8
2700
Công ty
04-03-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
25.5
-5500
Đại lý
04-03-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
33.2
3600
Công ty
04-03-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
29.2
-4200
Đại lý
04-03-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
26.7
-2000
Công ty
04-03-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
29.2
-2400
Đại lý
04-03-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
28.7
2800
Công ty
04-03-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
26.1
-1700
Đại lý
04-03-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
29.4
1600
Công ty
04-03-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
25.6
-200
Đại lý
04-03-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
27.4
-7600
Công ty
04-03-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
26.7
-200
Đại lý
04-03-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
27.4
200
Công ty
04-03-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
34.2
3700
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
04-03-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
66.6
600
Công ty
04-03-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
73
-1500
Đại lý
04-03-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
68.8
1100
Công ty
04-03-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
73.3
4600
Đại lý
04-03-2020
Lâm Đồng
P. 4
75.2
2900
Công ty
04-03-2020
Lâm Đồng
P. 4
74.5
9500
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
04-03-2020
New york
Cafe chè
95 usc/lbs
-35
Công ty
04-03-2020
London
Cafe vối
1.631 usd/tấn
90
Công ty
04-03-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
34.400 VND/kg
-1600
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn