Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2019


Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam qua các năm là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cùng những phân tích và dự báo cho thời kỳ tiếp theo.

Đây là nguồn cung cấp thông tin hữu ích cho hoạt động của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu và đào tạo có liên quan.

Tải báo cáo tại đây.
Nguồn: Bộ Công thương

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn