Giá cà phê ngày 30/3/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 30/3/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-30-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.8
-300
Công ty
03-30-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.5
-300
Đại lý
03-30-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.8
-300
Công ty
03-30-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.5
-300
Đại lý
03-30-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.8
-300
Công ty
03-30-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.5
-300
Đại lý
03-30-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.8
-400
Công ty
03-30-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.5
-400
Đại lý
03-30-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.8
-400
Công ty
03-30-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.5
-400
Đại lý
03-30-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.8
-400
Công ty
03-30-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.5
-400
Đại lý
03-30-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.5
-400
Công ty
03-30-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.3
-400
Đại lý
03-30-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.5
-400
Công ty
03-30-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.2
-400
Đại lý
03-30-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.5
-400
Công ty
03-30-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.3
-400
Đại lý
03-30-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.5
-400
Công ty
03-30-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.2
-400
Đại lý
03-30-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.5
-400
Công ty
03-30-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.2
-400
Đại lý
03-30-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.5
-400
Công ty
03-30-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.3
-400
Đại lý
03-30-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.8
-400
Công ty
03-30-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.5
-300
Đại lý
03-30-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.8
-400
Công ty
03-30-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.5
-300
Đại lý
03-30-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.8
-400
Công ty
03-30-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.5
-300
Đại lý
03-30-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.9
-300
Công ty
03-30-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.5
-400
Đại lý
03-30-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.9
-300
Công ty
03-30-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.5
-400
Đại lý
03-30-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.9
-300
Công ty
03-30-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.5
-400
Đại lý
03-30-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.5
-500
Công ty
03-30-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30
-600
Đại lý
03-30-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.5
-500
Công ty
03-30-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30
-600
Đại lý
03-30-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.5
-500
Công ty
03-30-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30
-600
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-29-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
71
0
Công ty
03-29-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
70
0
Đại lý
03-29-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
71
0
Công ty
03-29-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
70
0
Đại lý
03-29-2020
Lâm Đồng
P. 4
71
0
Công ty
03-29-2020
Lâm Đồng
P. 4
70
0
Đại lý
03-30-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
71
0
Công ty
03-30-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
70
0
Đại lý
03-30-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
71
0
Công ty
03-30-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
70
0
Đại lý
03-30-2020
Lâm Đồng
P. 4
71
0
Công ty
03-30-2020
Lâm Đồng
P. 4
70
0
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-29-2020
New york
Cafe chè
125 usc/lbs
-5.3
Công ty
03-29-2020
London
Cafe vối
1.241 usd/tấn
-18
Công ty
03-29-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
32.100 VND/kg
-300
Xuất khẩu
03-30-2020
New york
Cafe chè
125 usc/lbs
-5.3
Công ty
03-30-2020
London
Cafe vối
1.241 usd/tấn
-18
Công ty
03-30-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
32.100 VND/kg
-300
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn