Giá cà phê ngày 20/3/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 20/3/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-20-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.3
-300
Công ty
03-20-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30
-300
Đại lý
03-20-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.3
-300
Công ty
03-20-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30
-300
Đại lý
03-20-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.4
-200
Công ty
03-20-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.1
-200
Đại lý
03-20-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.4
-300
Công ty
03-20-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.1
-300
Đại lý
03-20-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.4
-300
Công ty
03-20-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.1
-300
Đại lý
03-20-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.4
-300
Công ty
03-20-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.1
-300
Đại lý
03-20-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.1
-200
Công ty
03-20-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30
-200
Đại lý
03-20-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.1
-200
Công ty
03-20-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
29.8
-200
Đại lý
03-20-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.1
-200
Công ty
03-20-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
29.9
-200
Đại lý
03-20-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.1
-200
Công ty
03-20-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
29.8
-200
Đại lý
03-20-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.1
-200
Công ty
03-20-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
29.9
-200
Đại lý
03-20-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.1
-200
Công ty
03-20-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30
-200
Đại lý
03-20-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.4
-300
Công ty
03-20-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.1
-300
Đại lý
03-20-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.4
-300
Công ty
03-20-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.1
-300
Đại lý
03-20-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.4
-300
Công ty
03-20-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.1
-300
Đại lý
03-20-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.4
-400
Công ty
03-20-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.1
-400
Đại lý
03-20-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.4
-400
Công ty
03-20-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.1
-400
Đại lý
03-20-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.4
-400
Công ty
03-20-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.1
-400
Đại lý
03-20-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.5
0
Công ty
03-20-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30
0
Đại lý
03-20-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.5
0
Công ty
03-20-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30
0
Đại lý
03-20-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.5
0
Công ty
03-20-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30
0
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-20-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
65
2000
Công ty
03-20-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
64
2000
Đại lý
03-20-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
65
2000
Công ty
03-20-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
64
2000
Đại lý
03-20-2020
Lâm Đồng
P. 4
65
2000
Công ty
03-20-2020
Lâm Đồng
P. 4
64
2000
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-20-2020
New york
Cafe chè
113 usc/lbs
4
Công ty
03-20-2020
London
Cafe vối
1.216 usd/tấn
-11
Công ty
03-20-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
31.500 VND/kg
-400
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn