Giá cà phê ngày 16/3/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 16/3/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-16-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.8
-2900
Công ty
03-16-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.5
-2900
Đại lý
03-16-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.8
-2900
Công ty
03-16-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.5
-2900
Đại lý
03-16-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.8
-2800
Công ty
03-16-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.5
-2800
Đại lý
03-16-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.9
-2700
Công ty
03-16-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.6
-2700
Đại lý
03-16-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.9
-2800
Công ty
03-16-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.6
-2800
Đại lý
03-16-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.8
-2800
Công ty
03-16-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.55
-2750
Đại lý
03-16-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.6
-2900
Công ty
03-16-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.5
-2900
Đại lý
03-16-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.6
-2900
Công ty
03-16-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.4
-2900
Đại lý
03-16-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.6
-2900
Công ty
03-16-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.4
-2900
Đại lý
03-16-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.6
-2900
Công ty
03-16-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.3
-2900
Đại lý
03-16-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.6
-2900
Công ty
03-16-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.4
-2900
Đại lý
03-16-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.6
-2900
Công ty
03-16-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.5
-2900
Đại lý
03-16-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.9
-3200
Công ty
03-16-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.6
-2800
Đại lý
03-16-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.9
-3000
Công ty
03-16-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.6
-2700
Đại lý
03-16-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.9
-2900
Công ty
03-16-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.6
-2600
Đại lý
03-16-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
31
-2900
Công ty
03-16-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.6
-2600
Đại lý
03-16-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
31
-3000
Công ty
03-16-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.7
-2700
Đại lý
03-16-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
31
-3200
Công ty
03-16-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.7
-2800
Đại lý
03-16-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.5
-2700
Công ty
03-16-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30
-2700
Đại lý
03-16-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.5
-2700
Công ty
03-16-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30
-2700
Đại lý
03-16-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.5
-2700
Công ty
03-16-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30
-2700
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-16-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
61
19000
Công ty
03-16-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
60
19000
Đại lý
03-16-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
61
19000
Công ty
03-16-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
60
19000
Đại lý
03-16-2020
Lâm Đồng
P. 4
61
19000
Công ty
03-16-2020
Lâm Đồng
P. 4
60
19000
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-16-2020
New york
Cafe chè
107 usc/lbs
5.85
Công ty
03-16-2020
London
Cafe vối
1.241 usd/tấn
-80
Công ty
03-16-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
32.100 VND/kg
-2800
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn