Kinh tế 8 tháng qua những con số

85.500 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và 12.200 doanh nghiệp giải thể, tăng 18%.

Vốn FDI đăng ký cấp mới giảm 2% và vốn thực hiện tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 5%, trong đó doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh nhất, 62%.

 
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn