Giá lúa gạo ngày 24/9/2021

Giá lúa gạo hôm nay 24/9: Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh thuộc ĐBSCL có xu hướng biến động nhẹ với lúa Hè thu cuối vụ.


Giá lúa hôm nay

Giá lúa giá lúa hôm nay tại An Giang hiện giữ vững đà ổn định, cụ thể: 

Giá lúa IR 50404 tươi hiện có giá 4.600- 4.900 đồng/kg; Lúa Đài thơm 8 tươi hiện có giá 5.600- 5.800 đồng/kg; Lúa OM 5451 hiện đứng ở mức 5.000-5.200 đồng/kg; Lúa OM 18 tươi hiện có giá 5.500- 5.600 đồng/kg; Lúa Nàng Hoa 9 tươi hiện có giá 6.000- 7.000 đồng/kg; Lúa Nhật hiện có giá 6.900- 7.000 đồng/kg; Lúa Nàng Nhen khô hiện có giá 11.500- 12.000 đồng/kg; Lúa IR 50404 hiện có giá 5.500 đồng/kg. 

Đối với các loại lúa nếp vỏ tươi 3 tháng rưỡi hiện tiếp tục có giá 4.300- 4.400 đồng/k; Lúa nếp tươi Long An hiện đứng ở mức 4.500- 4.700 đồng/kg; Lúa nếp vỏ khô hiện có giá 6.000- 6.700 đồng/kg; Lúa nếp Long An khô hiện có giá 6.100 đồng/kg.

Giá lúa tại Đồng Tháp, lúa IR 50404 hiện có giá 4.800- 5.000 đồng/kg; Lúa OM 9582 hiện đứng ở mức 4.750- 4.850 đồng/kg; Lúa Đài thơm 8 hiện có giá 5.700- 5.800 đồng/kg; Lúa OM 5451 hiện có giá 5.000- 5.200 đồng/kg; Lúa IR 50404 hiện có giá 4.850- 5.500 đồng/kg. 

Giá gạo hôm nay

Giá gạo hôm nay hiện có xu hướng ổn định, cụ thể: 

Giá gạo IR NL 504 hiện có giá 7.700 đồng/kg; gạo TP IR 504 hiện đứng ở mức 8.800 đồng/kg; Giá gạo Cám vàng hiện có giá 6.600 đồng/kg; gạo tấm IR 504 hiện có giá 7.300- 7.400 đồng/kg; gạo nếp ruột già hiện đứng ở mức 13.000- 14.000 đồng/kg; gạo thường hiện có giá 10.500- 11.500 đồng/kg.

Giá gạo Nàng Nhen hiện có giá 20.000 đồng/kg; gạo Thơm thái hạt dài hiện đứng ở mức 17.000- 18.000 đồng/kg; gạo Hương Lài hiện có giá 18.000 đồng/kg; 

Giá gạo trắng thông dụng hiện có giá 15.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa hiện có giá 16.200 đồng/kg; gạo Sóc thường hiện đứng ở mức 13.500- 14.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái hiện có giá 18.000 đồng/kg; gạo Nhật có giá 19.000 đồng/kg; gạo Jasmine hiện có giá 14.000- 15.000 đồng/kg. 

Nguồn: Công Thương


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn