Tình hình xuất khẩu nông sản tháng 8-2021

Tháng 8-2021 chứng kiến sự sụt giảm đến 12,8% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản do tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19.


Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản  tháng 8 năm 2021 đạt 3,38 tỷ USD,  đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2021 đạt 32,13 tỷ USD, tăng 21,63% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 13,95 tỷ USD, tăng 13,6%; Giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 296 triệu USD, tăng 15,9%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản đạt 5,58 tỷ USD, tăng 7,1%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản đạt 11,22 tỷ USD, tăng 42,7%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,09 tỷ USD, tăng 31,1%; giá trị xuất khẩu muối đạt 2,1 triệu USD, tăng 21,2%. 


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn