Tình hình sản xuất lúa và hoa màu tháng 8-2021

Tính đến giữa tháng 8, cả nước đã gieo cấy được 6.755,4 nghìn ha lúa, bằng 99,3% cùng kỳ (lúa Đông Xuân đạt 3007,1 nghìn ha, bằng 99,4% cùng kỳ; lúa Hè Thu đạt 1.954,8 nghìn ha, bằng 100,5%; lúa Mùa đạt 1.409,1 nghìn ha, bằng 97,9%; lúa Thu Đông đạt 384,4 nghìn ha, bằng 97,4%). Diện tích lúa đã thu hoạch đạt 4.025,4 nghìn ha, bằng 96,8% so với cùng kỳ; sản lượng ước trên diện tích thu hoạch đạt 26,3 triệu tấn, bằng 99% so với cùng kỳ; năng suất bình quân đạt 65,4 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha.
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn