Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

Thực hiện Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), sau 2 năm đánh giá, phân hạng (2019-2020), đến nay Hà Nội có 1.054 sản phẩm được công nhận 3 sao, 4 sao, 5 sao và tiềm năng 5 sao. Hà Nội trở thành địa phương đi đầu cả nước về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn