Tình hình chăn nuôi trong nước 6 tháng đầu năm và nhu cầu cuối năm

Trừ sản lượng thịt trâu xuất chuồng giảm trong 6 tháng đầu năm, các sản phẩm thịt bò, lợn, gia cầm và trứng đều tăng. Dự báo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi 6 tháng cuối năm trong nước không có biến động lớn so với 6 tháng đầu năm. 


Nguồn: GSO


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn