Đề xuất giảm 50% phí kiểm dịch gia cầm đến hết năm 2021

Các loại phí giảm gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; phí kiểm dịch thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu; phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y và kiểm dịch gia cầm.Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, báo Chính.

Trong đó, dự thảo đề xuất giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; giảm 50% phí kiểm dịch thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu; giảm 50% lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y và phí kiểm dịch gia cầm.

Thời gian giảm phí dự kiến từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021. 
 
Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí những hạng mục vừa nêu sẽ quay trở về bình thường theo Thông tư số 101/2020 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Trước đó, Bộ Tài chính đã nhận được công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành gia cầm của Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam. 

Như Huỳnh


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn