Mức sống dân cư Việt Nam thay đổi như thế nào qua các năm

Từ năm 2010 đến năm 2020, cho tiêu bình quân hộ gia đình một người/tháng đã tăng lên gấp đôi, mức sống đã tăng lên đáng kể.

Theo kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm 2020, thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng của cả nước đạt 4,23 triệu đồng/tháng. Trong đó, cơ cấu thu nhập từ hoạt động tự làm, phi nông nghiệp, thủy sản có dấu hiệu tăng lên đáng kể. Ngoài ra, chi tiêu bình quân hộ gia đình một người/tháng trong năm 2020 tăng lên gấp đôi so với năm 2010.

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn