Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 4-2021

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng Tư năm 2021 thực hiện trong điều kiện tương đối thuận lợi; xâm nhập mặn diễn ra không gay gắt như quý I năm 2020; sản xuất nông lâm thủy sản dần được hồi phục và phát triển do không bị ảnh hưởng bởi dãn cách xã hội do dịch COVID 19; Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản được khơi thông, mở rộng.

Trồng trọt: Trong tháng Tư năm 2021, hoạt động trồng trọt tập trung chủ yếu vào chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân ở các địa phương phía Bắc; thu hoạch lúa, hoa màu vụ Đông Xuân và gieo trồng lúa Hè Thu ở các địa phương phía Nam. Tính đến trung tuần tháng Tư, cả nước đã gieo cấy được 3002,3 nghìn ha lúa Đông Xuân, bằng 99,4% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.083,8 nghìn ha, bằng 99,1%; các địa phương phía Nam gieo cấy đạt 1.918,5 nghìn ha, bằng 99,6%, đã thu hoạch được 1.577,4 nghìn ha lúa Đông xuân, chiếm 82,2% diện tích gieo trồng và bằng 96,7% so cùng kỳ năm trước (Dự kiến đến cuối tháng 4 thu hoạch đạt 1650 nghìn ha); đồng thời các địa phương phía Nam gieo cấy được 300,0 nghìn ha lúa Hè Thu, bằng 98,0% cùng kỳ năm trước.

Chăn nuôi: Phát triển ổn định, đàn lợn tiếp tục đà hồi phục, dịch tả lợn châu Phi đã được kiểm soát, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng khá, nguồn cung dần ổn định khiến giá thịt lợn hơi có xu hướng giảm và đang được kiểm soát. Ước tính tổng số lợn tăng khoảng 11,1%; tổng số gia cầm của cả nước tăng khoảng 7,4% so với cùng thời điểm năm 2020.

Lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp trong tháng Tư phát triển tốt ở lĩnh vực lâm sinh và khai thác lâm sản do thời tiết thuận lợi và sản xuất không bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid 19. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 59,2 nghìn ha, tăng 11%; Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 4.159,9 nghìn m3, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thủy sản: Sản lượng thủy sản tăng do thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản được đẩy mạnh; ngư trường khai thác thủy sản biển trong tháng thuận lợi cho bắt đầu vụ khai thác cá Nam. Ước tổng sản lượng thủy sản tháng 4 đạt 687,2 nghìn tấn, tăng 2,06% so với cùng kỳ năm 2020, lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 2.484,9 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.


Nguồn: Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ NN & PTNT


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn