Số liệu về mức sống dân cư Việt Nam qua các năm

Theo kết quả sơ bộ khảo sát mức sống dân cư năm 2020, thu nhập bình quân 1 người/tháng chung cả nước năm 2020 đạt 4,23 triệu đồng (số liệu sơ bộ).

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn