Trung Quốc trở lại dẫn đầu thị trường sản xuất thức ăn chăn nuôi toàn cầu

Trung Quốc đã giành lại vị trí là quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu trên toàn cầu, với sản lượng 240 triệu tấn vào năm ngoái, theo ấn bản thứ 10 của Khảo sát thức ăn chăn nuôi toàn cầu của Alltech, được công bố đầu năm nay.

10 quốc gia là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Mexico, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản, Đức và Argentina chiếm 63% sản lượng thức ăn chăn nuôi toàn cầu 

Theo báo cáo trên từ Alltech cho biết, quốc gia tỷ dân này đã tăng trở lại bảng xếp hạng, vượt qua Mỹ, khi đạt mức tăng trưởng 5% về sản lượng thức ăn hỗn hợp vào năm 2020. Ngành chăn nuôi lợn của Trung Quốc tiếp tục trên con đường phục hồi khi mối đe dọa của bệnh Dịch tả Châu Phi (ASF) bùng phát vào năm ngoái và ngành chăn nuôi gia cầm của nước này đã mở rộng để đáp ứng nhu cầu protein động vật. 

Ấn bản năm 2021 của đánh giá toàn cầu Alltech ước tính rằng trọng tải thức ăn chăn nuôi quốc tế tăng 1%, đạt 1.187,7 triệu tấn (MMT) vào năm ngoái. Ngoài Trung Quốc, các quốc gia sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu khác, bao gồm cả trọng tải và tỷ lệ tăng trưởng, là Mỹ (215,9 MMT, + 1%), Brazil (77,6 MMT, + 10%), Ấn Độ (39,3 MMT, -5%), Mexico (37,9 MMT, + 4%), Tây Ban Nha (34,8 MMT, 0%), Nga (31,3 MMT, + 3%), Nhật Bản (25,2 MMT, 0%), Đức (24,9 MMT, 0%) và Argentina (22,5, + 7%). Nhìn chung, các quốc gia này chiếm 63% sản lượng thức ăn chăn nuôi của thế giới và có thể được xem như một chỉ báo về xu hướng tổng thể trong nông nghiệp, Alltech cho biết. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực gà thịt và heo.


Dữ liệu cho thấy thức ăn chăn nuôi gà thịt dẫn đầu, chiếm 28% sản lượng thức ăn chăn nuôi toàn cầu, bằng tỷ lệ phần trăm được ghi nhận lần trước. Tiếp theo là thức ăn cho lợn, chiếm 24% sản lượng, gà đẻ chiếm 14% thức ăn cho bò sữa chiếm 11% và thịt bò 10%. Thức ăn cho các loài khác chiếm 7% sản lượng thức ăn trên toàn thế giới, nuôi trồng thủy sản chiếm 4% và vật nuôi chỉ chiếm 2%.

Cuộc khảo sát toàn cầu về thức ăn chănnuôi của Alltech năm 2021 là bản đánh giá thông tin trung lập cho tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi trên toàn thế giới. Nó bao gồm dữ liệu toàn cầu, được thu thập từ hơn 140 quốc gia và hơn 28.000 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Alltech đã tuyên bố rằng bản khảo sát hàng năm của mình “Được củng cố bởi một thập kỷ tài liệu và nghiên cứu, đây là đánh giá mạnh nhất về sản xuất và giá cả thức ăn hỗn hợp trong ngành và là nguồn dữ liệu đầy đủ nhất của loại hình này”.

Ý Cẩm


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn