Rau quả chế biến Việt Nam nhập vào Úc tăng mạnh

Rau quả chế biến nhập khẩu vào Úc giảm về giá trị trong năm 2020, nhưng giá trị rau quả chế biến nhập khẩu từ Việt Nam lại tăng mạnh.

Rau quản chế biến Việt Nam nhập khẩu vào Úc tăng mạnh. Ảnh: Sơn Trang.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), nhập khẩu hàng rau quả chế biến của Úc trong 11 tháng năm 2020, đạt 884,7 triệu USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng rau quả chế biến lớn nhất cho Úc trong 11 tháng năm 2020, đạt 123,38 triệu USD, tăng 4,9% so với năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 13,9%, tổng giá trị nhập khẩu rau quả chế biến.

Tiếp theo là thị trường Italia đạt 117,38 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường Niu Zealand đạt 106,03 triệu USD, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam là thị trường cung cấp hàng rau quả chế biến lớn thứ 8 cho Úc trong 11 tháng năm 2020, đạt 28,65 triệu USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu hàng rau quả chế biến của Úc từ Việt Nam chiếm 3,2% trong tổng giá trị nhập khẩu. Với số liệu như trên, Việt Nam là thị trường cung cấp đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số 10 thị trường cung cấp chính rau quả chế biến cho Úc trong 11 tháng năm 2020.

Sơn Trang


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn