Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt 26 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4/2021

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021 đạt 26,61 tỷ USD, giảm 15,8% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2021.Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021 (từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2021) đạt 26,61 tỷ USD, giảm 15,8% (tương ứng giảm 5 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2021.  

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 4/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/4/2021 đạt gần 180,5 tỷ USD, tăng 27,9% (tương ứng tăng 39,39 tỷ USD) về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 năm 2021 đạt 12,65 tỷ USD, giảm 22,3% (tương ứng giảm 3,64 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 3/2021. Như vậy, tính đến hết 15/4/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 90,99 tỷ USD, tăng 26,8% tương ứng tăng 19,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/4/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 4/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 3/2021 ở một số nhóm hàng sau điện thoại các loại và linh kiện giảm 850 triệu USD (tương ứng giảm 31,8%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 682 triệu USD (tương ứng giảm 27,1%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 448 triệu USD (tương ứng giảm 23,6%)...

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 4,64 tỷ USD (tương ứng tăng 78,6%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,23 tỷ USD, (tương ứng tăng 30,6%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,04 tỷ USD (tương ứng tăng 14,4%)... so với cùng kỳ năm 2020.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2021 đạt 13,96 tỷ USD, giảm 8,9% (tương ứng giảm 1,37 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 3/2021. Như vậy, tính đến hết 15/4/2021, tổ​ng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 89,51 tỷ USD, tăng 29,1% (tương ứng tăng 20,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. 

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/4/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 4/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 3/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tửu và linh kiện giảm 309 triệu USD (tương ứng giảm 9,9%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 150 triệu USD (tương ứng giảm 6,9%); ngô giảm 133 triệu USD (tương ứng giảm 60%)...

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,69 tỷ USD (tương ứng tăng 23,5%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 3,03 tỷ USD, (tương ứng tăng 30,8%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,67 tỷ USD (tương ứng tăng 44%)... so với cùng kỳ năm 2020.

Minh Ngọc
Theo Nhịp sống kinh tế


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn