Diện tích đất cần thiết để sản xuất 1000Kcal thực phẩm

Để sản xuất thực phẩm có nguồn gốc động vật, cần nhiều đất hơn so với thực phẩm có nguồn gốc thực vật.Xem chi tiết dưới đây:

 
 

Nguồn: TTXVN


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn