Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại ngành nông nghiệp, tháng 3-2021

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3 năm 2021 ước đạt 4,12 tỷ USD,  đưa tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2021 đạt 10,61 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,59 tỷ USD, tăng 10,2%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,69 tỷ USD, tăng 3,3%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 89 triệu USD, tăng 34,7%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 41,6%. 

Ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 3 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường  thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 54,4%), châu Mỹ (32,2%), châu Âu (11,8%), châu Đại Dương (1,8%) và châu Phi (1,5%). Giá trị xuất khẩu tới các thị trường châu Á tăng 17,2%, đạt 5,9 tỷ USD; châu Mỹ tăng 23,4%, đạt 2,28 tỷ USD; châu Âu tăng 31,9%, đạt 462,8 triệu USD; châu Phi tăng 44,5%, đạt 10,6 tỷ USD; châu Đại Dương tăng 30,6%, đạt 187 triệu USD. Trong khi đó giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tới các thị trường Châu Phi giảm 5%, đạt 160 triệu USD và Châu Âu giảm 2,6%, đạt 1,3 tỷ USD.

Ba tháng đầu năm 2021, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn quốc chiếm thị phần lần lượt là 29,05% (giá trị tăng 45,8% so với năm 2020), 27,87% (+39,5%), 7,96% (+3,4%) và 5,7% (+9,5%).Nguồn: CIS, MARD


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn