Tình hình nhập khẩu nông sản tháng 3-2021

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 3 năm 2021 đạt 3,02 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2021 đạt 7,74 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, ngoại trừ mặt hàng cá tra giảm, ước giá trị nhập khẩu của các nhóm hàng nông, lâm, thủy sản khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn