Nhiều dự báo cà phê toàn cầu thiếu hụt trong niên vụ tới

Một số hãng môi giới, tư vấn vưa đưa ra những dự báo về thị trường cà phê thế giới niên vụ 2021/22, theo hướng nguồn cung thiếu hụt so với nhu cầu.Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), hãng môi giới Marex Spectron dự báo thị trường cà phê thế giới niên vụ 2021/22 sẽ chuyển hướng từ dư thừa sang thiếu hụt 10,7 triệu bao do sản lượng của Brazil giảm mạnh.

Marex dự báo sản lượng cà phê arabica Brazil niên vụ 2021/2022 sẽ giảm mạnh xuống 32,8 triệu bao, so với 50 triệu bao của niên vụ trước, do bước vào chu kỳ sản lượng thấp. Còn sản lượng cà phê robusta của Brazil niên vụ tới sẽ tăng lên mức 20,8 triệu bao, so với 19 triệu bao của niên vụ trước.

Nguồn cung cà phê arabica vụ tới sẽ thấp hơn 12,1 triệu bao so với nhu cầu, nhưng cung robusta sẽ vượt 1,4 triệu bao so với nhu cầu.

Tuy nhiên, dự đoán của Marex có sự khác biệt so với con số dự báo của StoneX - một hãng tư vấn và dự báo khác. StoneX cũng dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2021/2022 sẽ giảm mạnh nhưng kết quả là sẽ ở mức 51,4 triệu bao; trong đó có 31,4 triệu bao arabia (giảm 33% so với vụ trước), nhưng robusta lại tăng 11% lên 20 triệu bao.

Sơn Trang


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn