CPTPP: Cam kết thuế quan của Mexico đối với sản phẩm thịt Việt Nam

Trong CPTPP, Mexico có cam kết mở cửa đối các sản phẩm thịt Việt Nam theo hai nhóm.

Trong CPTPP, Mexico có cam kết mở cửa đối các sản phẩm thịt Việt Nam theo hai nhóm gồm xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực với phần lớn các dòng thuế; cắt giảm và xóa bỏ thuế theo lộ trình 5-15 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với một số dòng thuế.So sánh CPTPP với thuế MFN của Mexico

Trước CPTPP, Việt Nam và Mexico chưa có FTA chung nào, do đó thịt và các chế phẩm từ thịt của Việt Nam nhập khẩu vào Mexico chịu thuế MFN mà Mexico áp dụng chung cho tất cả các nước thành viên WTO.

Mức thuế MFN mà Mexico áp dụng đối với thịt và các chế phẩm từ thịt nhập khẩu là khá cao. Cụ thể, thuế MFN trung bình năm 2018 mà Mexico áp dụng như sau:

10,12% đối với sản phẩm động vật sống

27,1% đối với các sản phẩm thịt thuộc Chương 02 19,38% đối với các chế phẩm từ thịt mã HS 16.01, 16.02

Do đó, CPTPP được đánh giá là mang lại lợi ích thuế quan đáng kể cho thịt và các sản phẩm thịt Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này.

Ánh Dương
Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết 

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn