Canada chỉ tăng nhập khẩu đồ nội thất gỗ từ Việt Nam

Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam là 3 thị trường cung cấp chính mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ cho Canada trong năm 2020 nhưng Canada chỉ tăng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam với mức tăng 16,3% so với năm 2019.Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cơ quan thống kê Canada cho biết trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada trong tháng 12/2020 đạt 226,22 triệu USD, tăng 29,3% so với tháng 12/2019. 

Nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ tăng mạnh liên tiếp trong 4 tháng cuối năm 2020, tuy nhiên mức tăng chưa bù đắp được mức giảm mạnh trong tháng 4, 5 và 6/2020 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vì vậy nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada trong năm 2020 chỉ đạt 2 tỷ USD, giảm 5,4% so với năm 2019.

Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam là 3 thị trường cung cấp chính mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ cho Canada trong năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm 69,6% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada. 

Trong đó, Canada chỉ tăng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam trong năm 2020 đạt 327,38 triệu USD, tăng 16,3% so với năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam tăng 3 điểm phần trăm so với năm 2019.

Thị trường

Tháng 12/2020 (nghìn USD)

So với tháng 12/2019 (%)

Năm 2020 (nghìn USD)

So với năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Năm 2020

Năm 2019

Tổng

226.221

29,3

2.006.366

-5,4

100,0

100,0

Trung Quốc

85.742

33,6

714.968

-5,0

35,6

35,5

Hoa Kỳ

33.983

-1,9

354.030

-24,2

17,6

22,0

Việt Nam

41.916

49,0

327.376

16,1

163

13,3

Ý

13.722

45,6

115.205

-4,7

5,7

5,7

Ba Lan

9.567

68,3

91.378

0,6

4,6

4,3

Ma-lai-xi-a

10.994

57,1

83.636

93

4,2

3,6

Mê-hi-cô

3.488

23,3

36.867

-11,7

1,8

2,0

In-đô-nê-xi-a

3.165

39,2

35.162

163

1,8

1,4

Đức

2350

-25,6

30.584

-18,9

ư

1,8

Bra-xin

2.446

15,2

27.698

-5,4

1.4

1,4

Thị trường khác

18.846

21,8

189.463

-1,0

9,4

9,0

Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Canada tháng 12 và năm 2020. Nguồn: Cơ quan thống kê Canada/Bộ Công Thương.

Trong cơ cấu đồ nội thất bằng gỗ Canada nhập khẩu trong năm 2020, mặt hàng ghế khung gỗ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 757,63 triệu USD, giảm 9,2% so với năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này chiếm 37,8% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ. 

Canada nhập khẩu ghế khung gỗ chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, trong đó chỉ tăng nhập khẩu từ Việt Nam, đạt 101,47 triệu USD, tăng 24% so với năm 2019. 

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn nhập khẩu đạt 624,72 triệu USD, giảm 0,6% so với năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này chiếm 31,1% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada. 

Đây là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ giảm thấp nhất so với các mặt hàng khác trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ. Canada nhập khẩu mặt hàng này nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, đạt 217,28 triệu USD, tăng 1,7% so với năm 2019. Tiếp theo là Việt Nam đạt 119,5 triệu USD, tăng 22% so với năm 2019.

Như Huỳnh


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn