Ngô nhập khẩu về Việt Nam vượt mốc 12 triệu tấn

Lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam liên tục tăng trong những năm qua và lần đầu tiên vượt mốc 12 triệu tấn trong năm 2020.


Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2020, đã có 12,072 triệu tấn ngô nhập khẩu về Việt Nam, trị giá 2,4 tỷ USD, tăng 5% về lượng và 2,8% về giá trị so với năm 2019. Như vậy, đây là năm đầu tiên, lượng ngô nhập khẩu về Việt Nam vượt mốc 12 triệu tấn.

Argentina là nước cung cấp ngô lớn nhất cho Việt Nam. Năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu ngô từ Argentina với khối lượng khoảng 8 triệu tấn, trị giá 1,6 tỷ USD. Đứng thứ 2 là Brazil với 3,063 triệu tấn, trị giá gần 600 triệu USD.

Nhập khẩu ngô về Việt Nam vẫn đang có xu hướng tăng lên. Trong tháng 1/2021, Việt Nam đã nhập 1,147 triệu tấn ngô, tăng 53,7% về lượng và 61,2% về giá trị so với tháng 1/2020.

Trong mấy năm qua, ngô nhập khẩu về Việt Nam liên tục vượt mốc quan trọng. Năm 2018, vượt mốc 10 triệu tấn. Năm 2019 vượt mốc 11 triệu tấn.

Sơn Trang

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn