CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia và New Zealand đối với sản phẩm thịt Việt Nam

Australia và New Zealand cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu với tất cả dòng thuế sản phẩm thịt của Việt Nam ngay khi CPTPP có hiệu lực.

Trong CPTPP, Australia và New Zealand cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu với tất cả dòng thuế sản phẩm thịt của Việt Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực. 

Ngoại trừ dòng thuế mã HS.0203.29.00 (thịt lợn đông lạnh không phải nguyên con, nửa con hoặc nguyên mảnh có xương), New Zealand chỉ xóa bỏ thuế quan sau hai năm.
Trước CPTPP, giữa Việt Nam và Australia/New Zealand đã có một FTA chung, là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia/New Zealand (AANZFTA). 

Trong AANZFTA, cả hai đối tác này cũng đã cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi AANZFTA có hiệu lực (năm 2010), đối với toàn bộ sản phẩm thịt của Việt Nam (kể cả với dòng thuế mã HS 0203.29.00 mà New Zealand duy trì lộ trình cắt giảm trong Hiệp định CPTPP).

Như vậy, đối với sản phẩm thịt, CPTPP không tạo thêm lợi thế về thuế quan nào mới tại thị trường Australia và New Zealand nhưng tạo thêm một lựa chọn về thuế quan ưu đãi cho nhóm sản phẩm này.

Nguồn: Kinh tế & Tiêu dùng


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn