Việt Nam giảm nhập khẩu tiêu trắng từ Indonesia

Trong năm 2020, Việt Nam nhập khẩu tiêu trắng giảm 48,6% so với năm trước. Lượng nhập khẩu tiêu trắng giảm chủ yếu đến từ thị trường Indonesia, giảm 50,2% từ 14.673 tấn năm 2019 xuống còn 7.312 tấn năm 2020.

Năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu 39.846 tấn hồ tiêu các loại, trong đó tiêu đen đạt 32.134 tấn, tiêu trắng đạt 7.712 tấn. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 81,67 triệu USD, tiêu đen đạt 69,4 triệu USD, tiêu trắng đạt 12,3 triệu USD. 

So với năm 2019, lượng nhập khẩu giảm 7,8%, kim ngạch giảm 1,4%. Đặc biệt lượng nhập khẩu tiêu trắng giảm 48,6% so với năm trước.


 
3 quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất vào Việt Nam gồm Indonesia, Brazil và Campuchia chiếm 82,8%. Tuy nhiên nhập khẩu từ Indonesia giảm 15,2%; từ Brazil giảm 32,1%; ngược lại nhập khẩu từ Campuchia tăng 39,3%. Cụ thể, lượng nhập khẩu tiêu trắng giảm chủ yếu đến từ thị trường Indonesia, giảm 50,2% từ 14.673 tấn năm 2019 xuống còn 7.312 tấn năm 2020.

Có 8 doanh nghiệp nhập khẩu trên 2.000 tấn hồ tiêu, trong đó đứng đầu là Olam nhập 12.645 tấn, chiếm 31,7%. 

Tiếp theo là các doanh nghiệp Trân Châu: 3.872 tấn; Phúc Sinh: 2.891 tấn; Nedspice: 2.547 tấn; KSS Việt Nam: 2.171 tấn; Vinh Hưng: 2.519 tấn.

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu xuất khẩu ổn định ở Malaysia và Brazil, nhưng tăng hầu hết ở các nước sản xuất khác như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. 

Tại cảng Kuching của Malaysia, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu đến giữa tháng 12/2020 ổn định ở mức 3.675 USD/tấn và 4.900 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu tại cảng Kochi của Ấn Độ tăng nhẹ 0,33% lên mức 4.821 USD/tấn. 

 Minh Phương


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn