Trung Quốc chi gần 1,3 tỷ USD nhập khẩu cao su Việt Nam

Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc 10 tháng năm 2020 chiếm 14,9%, tăng so với mức 13,5% của 10 tháng năm 2019.Cục XUất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 10 tháng năm 2020, nhập khẩu cao su (mã HS 4001, 4002, 4003, 4005) của Trung Quốc đạt 8,65 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 2 cho Trung Quốc, đạt 1,29 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc 10 tháng năm 2020 chiếm 14,9%, tăng so với mức 13,5% của 10 tháng năm 2019.

Thị trường

Tháng 10/2020 (Nghìn USD)

So với tháng 10/2019 (%)

10 tháng năm 2020 (Nghìn USD)

So vói 10 tháng nảm 2019(%)

Tỷ trọng tính theo trị giá (%)

10 tháng năm 2019

10 tháng năm 2020

Tổng

979.593

25,0

8.651.841

3,4

100

100

Thái Lan

219.804

8,2

3.026.912

3.9

34,8

35,0

Việt Nam

192.961

36,4

1.288.894

14,2

13,5

14,9

Ma-lai-xi-a

93.783

15,2

907.460

3.4

10,5

10,5

In-đô-nê-xi-a

71.399

130,6

551.985

54,7

4,3

6,4

Lào

57.877

76,0

149.792

-6,3

1,9

1,7

Mi-an-ma

51.348

416,0

218.868

0.9

2,6

2,5

Hàn Quốc

50.002

6,7

439.478

-10,0

5,8

5,1

Nhật Bản

49.180

-13,6

437.537

-12,9

6,0

5,1

Nga

35.244

66,8

277.109

27,3

2,6

3,2

Bờ Biển Ngà

24.681

76,7

155.652

46,3

1,3

1,8

Thị trường khác

133.315

-8,1

1.198.155

-14,4

16,7

13,8

Thị trường cung cấp cao su cho Trung Quốc trong tháng 10 và 10 tháng năm 2020. Nguồn: Bộ Công Thương/Cơ quan Hải quan Trung Quốc.

Về cơ cấu mặt hàng, Trung Quốc nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS 4001) đạt 2,23 tỷ USD, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 4 cho Trung Quốc trong 10 tháng năm 2020, đạt 169,72 triệu USD, giảm 38,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị phần cao su tự nhiên Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc giảm từ mức 9,9% của 10 tháng năm 2019, xuống còn 7,6% trong 10 tháng năm 2020.

Trong 10 tháng năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (mã HS 400280) đạt 3,91 tỷ USD, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2019. Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Myanmar là 5 thị trường lớn nhất cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp cho Trung Quốc.

Trong đó, Việt Nam là thị trường cung cấp hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp lớn thứ 2 cho Trung Quốc trong 10 tháng năm 2020 với 1,11 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Việt Nam chiếm 28,4% trong tổng trị giá nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc, giảm so với mức 29,8% của 10 tháng năm 2019.
Như Huỳnh


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn