Kiên Giang: Thủy sản vượt qua nông nghiệp về giá trị sản xuất

Thông tin trên được ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết tại “Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Kiên Giang năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020”.


Sản lượng tôm nuôi nước lợ của Kiên Giang năm 2020 thu hoạch ước đạt gần 92.500 tấn, tăng 11,75% so với cùng kỳ, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của ngành. Ảnh: Trung Chánh.

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của tỉnh ước đạt trên 836 ngàn tấn, trong đó riêng sản lượng tôm nuôi nước lợ thu hoạch ước đạt gần 92.500 tấn, tăng 11,75% so với cùng kỳ.Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang năm 2020 đạt thắng lợi nhiều mặt, với sản lượng lúa đạt trên 4,5 triệu tấn, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm khoảng 80% diện tích gieo trồng. Ảnh: Trung Chánh.

Diện tích gieo trồng lúa của tỉnh Kiên Giang đạt 725.863 ha, sản lượng thu hoạch trên 4,5 triệu tấn, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm khoảng 80% diện tích gieo trồng. Tổng số cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm trong năm 2020 đạt 100 cánh đồng, với gần 31 ngàn ha. Qua đó đã góp phần ổn định phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng lúa.

Xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020 đã công nhận thêm 15 xã đạt chuẩn, toàn tỉnh đến nay có 79/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM. Có thêm 2 huyện Giồng Riềng và Gò Quao hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, đang trình Ban chỉ đạo Trung ương thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020. Thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Kiên Giang, đã thẩm định 18 sản phẩm đạt từ 3-4 sao.

Thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP Kiên Giang, năm 2020 tỉnh đã thẩm định 18 sản phẩm đạt từ 3-4 sao. Ảnh: Trung Chánh.

Năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng NTMi. Chỉ tiêu sản lượng lúa đạt gần 4,3 triệu tấn, thủy sản 799 ngàn tấn, riêng sản lượng tôm nuôi nước lợ là 98 ngàn tấn. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 11%. Toàn tỉnh có thêm 9 xã và 3 huyện đạt chuẩn NTM, gồm huyện Vĩnh Thuận và Kiên Lương, TP Hà Tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đ.T.CHÁNH


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn