Chăn nuôi bò


Ước tính tổng số bò tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm 2018; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng cả năm 2019 ước đạt 349,2 nghìn tấn, tăng 4,4% (quý IV ước đạt 84,3 nghìn tấn, tăng 5,0%); sản lượng sữa bò tươi cả năm ước đạt 1029,6 nghìn tấn, tăng 10,0% (quý IV ước đạt 260,9 nghìn tấn, tăng 12,1%).

Tình hình chăn nuôi bò cả nước năm 2019

Tinh
Tổng số (con)
Bò khác (con)
Bò sữa (con)
Bò cái sữa (con)
Số bò xuất chuồng (con)
Sản lượng thịt bò xuất chuồng (tấn)
Sản lượng sữa (tấn)
Hà Nội
128904
115160
13744
10386
45180
10048
35931
Vĩnh Phúc
104147
90065
14082
11214
30766
5370
30910
Bắc Ninh
27932
27229
703
596
13688
2005
1551
Quảng Ninh
23724
23558
166
137
6440
1271
1395
Hải Dương
18227
18227
0
0
8318
1701
0
Hải Phòng
10891
10891
0
0
5847
1185
0
Hưng Yên
35794
32934
2860
2619
16100
3375
6600
Hà Nam
31577
27912
3665
2691
13309
2228
6590
Nam Định
28858
28858
0
0
16468
2932
0
Thái Bình
49529
49529
0
0
20087
3858
0
Ninh Bình
36979
36972
7
7
12489
2468
0
Hà Giang
119583
119583
0
0
14287
2263
0
Cao Bằng
110454
110454
0
0
9030
1649
0
Bắc Cạn
19113
19113
0
0
6191
1173
0
Tuyên Quang
26580
22403
4177
2888
7032
1405
21065
Lào Cai
17800
17800
0
0
2805
528
0
Yên Bái
25470
25470
0
0
5495
956
0
Thái Nguyên
42852
42852
0
0
13048
2654
0
Lạng Sơn
32373
32373
0
0
7916
1525
0
Bắc Giang
137976
137976
0
0
40118
6829
0
Phú Thọ
106621
106555
66
52
49132
7677
150
Điện Biên
59804
59804
0
0
9725
1941
0
Lai Châu
18953
18953
0
0
2122
430
0
Sơn La
283723
258323
25400
8853
31061
5077
79429
Hòa Bình
80275
79826
449
434
13241
2978
430
Thanh Hóa
256440
246724
9716
5829
93625
17929
35159
Nghệ An
471904
412034
59870
35260
118264
17014
220779
Hà Tĩnh
166737
164377
2360
1230
51708
8707
9575
Quảng Bình
100694
97918
2776
0
37697
6654
0
Quảng Trị
56595
56595
0
0
17803
2913
0
Thừa Thiên - Huế
30011
30011
0
0
9318
1462
0
TP Đà Nẵng
17820
17820
0
0
6833
824
0
Quảng Nam
171006
171006
0
0
57636
10995
0
Quảng Ngãi
277333
277333
0
0
94337
19849
0
Bình Định
292525
290086
2439
1789
122913
30244
10029
Phú Yên
172413
172413
0
0
69017
16530
0
Khánh Hòa
80775
80730
45
39
19863
4006
99
Ninh Thuận
118838
118838
0
0
30747
4791
0
Bình Thuận
167240
167240
0
0
42600
7798
0
Kon Tum
78175
78175
0
0
25318
4655
0
Gia Lai
395051
391078
3973
3973
114197
22295
4266
Đắk Lắk
236488
236463
25
18
62628
13131
79
Đắc Nông
25208
25208
0
0
6399
1431
0
Lâm Đồng
96528
73545
22983
15625
21164
4654
86853
Bình Phước
37180
37180
0
0
12015
2217
0
Tây Ninh
92164
78983
13181
7922
22449
3868
41709
Bình Dương
25044
20818
4226
3498
10376
2090
13475
Đồng Nai
86386
85714
672
368
16480
4276
828
Bà Rịa - Vũng Tàu
48699
47969
730
690
18093
4748
666
TP Hồ Chí Minh
130989
42262
88727
62973
20660
8609
309749
Long An
113502
93360
20142
14099
22343
4345
34260
Tiền Giang
109541
102659
6882
4730
41724
9798
16184
Bến Tre
210076
207995
2081
1205
88765
16599
1846
Trà Vinh
181706
181706
0
0
58985
9869
0
Vĩnh Long
76613
76478
135
134
35071
7804
472
Đồng Tháp
30516
30516
0
0
13054
3453
0
An Giang
66726
66724
2
2
21233
5506
6
Kiên Giang
11552
11552
0
0
3190
957
0
Cần Thơ
4200
2768
1432
983
1774
265
1162
Hậu Giang
3550
3550
0
0
722
211
0
Sóc Trăng
38814
28801
10013
8867
4970
1098
14874
Bạc Liêu
2471
2471
0
0
476
147
0
Cà Mau
375
375
0
0
79
19
0


Tốp 10 tỉnh có tổng số bò lớn nhất (con)Tinh
Tổng số (con)
Nghệ An
471904
Gia Lai
395051
Bình Định
292525
Sơn La
283723
Quảng Ngãi
277333
Thanh Hóa
256440
Đắk Lắk
236488
Bến Tre
210076
Trà Vinh
181706
Phú Yên
172413
Tốp 10 tỉnh có số bò sữa lớn nhất (con)


Tinh
Tổng số bò sữa (con)
TP Hồ Chí Minh
88727
Nghệ An
59870
Sơn La
25400
Lâm Đồng
22983
Long An
20142
Vĩnh Phúc
14082
Hà Nội
13744
Tây Ninh
13181
Sóc Trăng
10013
Thanh Hóa
9716
Tốp 10 tỉnh có số bò cái sữa lớn nhất (con)


Tinh
Tổng số bò cái sữa (con)
TP Hồ Chí Minh
62973
Nghệ An
35260
Lâm Đồng
15625
Long An
14099
Vĩnh Phúc
11214
Hà Nội
10386
Sóc Trăng
8867
Sơn La
8853
Tây Ninh
7922
Thanh Hóa
5829Tốp 10 tỉnh có số lượng bò xuất chuồng lớn nhất (con)

Tinh
Tổng số con xuất chuồng (con)
Bình Định
122913
Nghệ An
118264
Gia Lai
114197
Quảng Ngãi
94337
Thanh Hóa
93625
Bến Tre
88765
Phú Yên
69017
Đắk Lắk
62628
Trà Vinh
58985
Quảng Nam
57636Tốp 10 tỉnh có sản lượng thịt bò xuất chuồng lớn nhất (tấn)

Tinh
Sản lượng thịt bò xuất chuông (tấn)
Bình Định
30244
Gia Lai
22295
Quảng Ngãi
19849
Thanh Hóa
17929
Nghệ An
17014
Bến Tre
16599
Phú Yên
16530
Đắk Lắk
13131
Quảng Nam
10995
Hà Nội
10048Tốp 10 tỉnh có sản lượng sữa bò lớn nhất (tấn)

Tinh
Sản lượng sữa (tấn)
TP Hồ Chí Minh
309749
Nghệ An
220779
Lâm Đồng
86853
Sơn La
79429
Tây Ninh
41709
Hà Nội
35931
Thanh Hóa
35159
Long An
34260
Vĩnh Phúc
30910
Tuyên Quang
21065Nguồn: Cục Chăn nuôi☰ Mở rộng


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn