Giá cà phê ngày 5/4/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 5/4/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
04-05-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
33.1
1800
Công ty
04-05-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
27.2
-6200
Đại lý
04-05-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
25.8
-7900
Công ty
04-05-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
34.7
8400
Đại lý
04-05-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
31.3
-2800
Công ty
04-05-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
27.2
-6200
Đại lý
04-05-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
29.7
0
Công ty
04-05-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
33.8
-600
Đại lý
04-05-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
34.1
2000
Công ty
04-05-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
29.8
-3000
Đại lý
04-05-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.8
2200
Công ty
04-05-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.5
-2900
Đại lý
04-05-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
26.3
-2900
Công ty
04-05-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
33.3
3700
Đại lý
04-05-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
33.8
4400
Công ty
04-05-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
31.5
-1600
Đại lý
04-05-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
31.8
-1600
Công ty
04-05-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
33.3
1700
Đại lý
04-05-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
27.4
1300
Công ty
04-05-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
29.5
-4900
Đại lý
04-05-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
29.4
0
Công ty
04-05-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
34.7
300
Đại lý
04-05-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
25.5
-1700
Công ty
04-05-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
25.9
-4400
Đại lý
04-05-2020
Gia Lai
X. Ia Le
33.7
6000
Công ty
04-05-2020
Gia Lai
X. Ia Le
28.3
-6700
Đại lý
04-05-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.1
-4900
Công ty
04-05-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
26.3
-2900
Đại lý
04-05-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
32.1
1300
Công ty
04-05-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
31.8
6300
Đại lý
04-05-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
27.6
-5600
Công ty
04-05-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
35
5800
Đại lý
04-05-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
29.8
3100
Công ty
04-05-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
32.8
3600
Đại lý
04-05-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
35.1
6400
Công ty
04-05-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
35
8900
Đại lý
04-05-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
35
5600
Công ty
04-05-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
28.7
3100
Đại lý
04-05-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
27.8
400
Công ty
04-05-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
29.3
2600
Đại lý
04-05-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
28.3
900
Công ty
04-05-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
26.9
-7300
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
04-05-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
72.3
5700
Công ty
04-05-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
74.5
1500
Đại lý
04-05-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
74
5200
Công ty
04-05-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
68.7
-4600
Đại lý
04-05-2020
Lâm Đồng
P. 4
66.6
-8600
Công ty
04-05-2020
Lâm Đồng
P. 4
73.3
-1200
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
04-05-2020
New york
Cafe chè
150 usc/lbs
55
Công ty
04-05-2020
London
Cafe vối
1.631 usd/tấn
0
Công ty
04-05-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
27.700 VND/kg
-6700
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn