Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Yên Bái

AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ thổ nhưỡng (đất) ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ thổ nhưỡng của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Thuộc tính của bản đồ thổ nhưỡng bao gồm các lớp cơ bản:
- Loại đất,
- Độ dốc,
- Tầng dày,
- Thành phần cơ giới.

Ngoài ra, AgroInfoServ cung cấp dịch vụ bổ sung thông tin cho các khoanh đất, bao gồm:
- Hiện trạng sử dụng đất,
- Lượng mưa trung bình 10, 20, 30 năm,
- Nhiệt độ trung bình 10, 20, 30 năm,
- Độ cao địa hình chi tiết.

Xin giới thiệu bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Yên Bái.


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn