Giá cà phê ngày 26/3/2020


Thông tin giá thu mua cà phê tại một số xã thuộc khu vực Tây Nguyên.
Ngày: 26/3/2020

Nhân xô vối
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-26-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
31
700
Công ty
03-26-2020
Đak Nông
X. Đức Minh
30.7
700
Đại lý
03-26-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
31
700
Công ty
03-26-2020
Đak Nông
X. Đắk Lao
30.7
700
Đại lý
03-26-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
31
600
Công ty
03-26-2020
Đak Nông
Tt. Đắk Mil
30.7
600
Đại lý
03-26-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
31.1
700
Công ty
03-26-2020
Đak Nông
X. Tâm Thắng
30.7
600
Đại lý
03-26-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
31
600
Công ty
03-26-2020
Đak Nông
X. Đắk Wil
30.7
600
Đại lý
03-26-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
31.1
700
Công ty
03-26-2020
Đak Nông
Tt. Ea T'Ling
30.8
700
Đại lý
03-26-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.7
600
Công ty
03-26-2020
Đak Lak
X. Hoà Đông
30.6
600
Đại lý
03-26-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.7
600
Công ty
03-26-2020
Đak Lak
X. Ea Púk
30.4
600
Đại lý
03-26-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.7
600
Công ty
03-26-2020
Đak Lak
X. Tam Giang
30.5
600
Đại lý
03-26-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.7
600
Công ty
03-26-2020
Đak Lak
X. Ea Tam
30.4
600
Đại lý
03-26-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.7
600
Công ty
03-26-2020
Đak Lak
X. Hòa Thắng
30.5
600
Đại lý
03-26-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.7
600
Công ty
03-26-2020
Đak Lak
X. Ea Tu
30.6
600
Đại lý
03-26-2020
Gia Lai
X. Ia Le
31.1
700
Công ty
03-26-2020
Gia Lai
X. Ia Le
30.8
700
Đại lý
03-26-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
31.1
700
Công ty
03-26-2020
Gia Lai
X. Ia Phang
30.7
600
Đại lý
03-26-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
31.1
700
Công ty
03-26-2020
Gia Lai
X. Ia Hrú
30.8
700
Đại lý
03-26-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.9
500
Công ty
03-26-2020
Gia Lai
X. Chư HDrông
30.7
600
Đại lý
03-26-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.9
500
Công ty
03-26-2020
Gia Lai
P. Hội Phú
30.7
600
Đại lý
03-26-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.9
500
Công ty
03-26-2020
Gia Lai
P. Yên Đỗ
30.6
500
Đại lý
03-26-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.8
300
Công ty
03-26-2020
Lâm Đồng
X. Bảo Thuận
30.3
300
Đại lý
03-26-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.7
200
Công ty
03-26-2020
Lâm Đồng
X. Tân Nghĩa
30.2
200
Đại lý
03-26-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.8
300
Công ty
03-26-2020
Lâm Đồng
Tt. Di Linh
30.3
300
Đại lý

Nhân xô chè
Ngày
Tỉnh
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-26-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
63
-2000
Công ty
03-26-2020
Lâm Đồng
X. Xuân Trường
62
-2000
Đại lý
03-26-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
63
-2000
Công ty
03-26-2020
Lâm Đồng
X. Tà Nung
62
-2000
Đại lý
03-26-2020
Lâm Đồng
P. 4
63
-2000
Công ty
03-26-2020
Lâm Đồng
P. 4
62
-2000
Đại lý

Sàn giao dịch
Ngày
Tỉnh
Loại
Giá thu mua
Chênh lệch
Đại diện
03-26-2020
New york
Cafe chè
109 usc/lbs
-3.85
Công ty
03-26-2020
London
Cafe vối
1.249 usd/tấn
33
Công ty
03-26-2020
P. Thống Nhất
Nhân xô vối
32.200 VND/kg
700
Xuất khẩu
Nguồn: Thông tin cà phê

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn